Er zijn nog veel niet actieve ook wel genoemd "slapende" Vereniging van Eigenaren (VvE) in Nederland. Een VvE leidt een slapend bestaan als er niet vergaderd wordt, er geen periodiek onderhoud wordt gepleegd, er geen financiële administratie aanwezig is en er geen gezamenlijke opstalverzekering is.

Nu het sinds 1 mei 2008 wettelijk verplicht is om een reservefonds op te zetten, is het van belang een slapende vereniging te wekken. Dat kan één van de eigenaren doen door het bestuur te verzoeken de ledenvergadering bijeen te roepen. Het is ook mogelijk een extern kantoor, bijvoorbeeld VvE-service-Noord-Oost, te vragen een en ander voor u te organiseren.
Is er nog geen bestuur, dan kan men de andere eigenaren vragen bijeen te komen in een activeringsvergadering. In die vergadering bespreken de eigenaren wie de voorzitter wil worden, wie er zitting wil nemen in het bestuur en wie de administratie wil verzorgen. Vaak wordt besloten deze taken uit te besteden.

Bel ons, dan helpen wij u met ons veilige opstartpakket voor de oprichting van uw VvE.

Door onze kennis en ervaring kunnen wij voor u een professionele VvE opzetten die u ontzorgd van alle regelgeving en dagelijkse bestuur beslommeringen. Een logisch gevolg is dat u dan aansluitend voor één van onze maatwerk pakketten kiest.

Alle hierna genoemde pakketten zijn gebaseerd op het voor een VvE wettelijk verplichte meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Vanaf 1 mei 2008 is een VvE wettelijk verplicht een financieel reservefonds te vormen. Dit fonds is bestemd voor het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke technische installaties, en moet gebaseerd zijn op een onderhoudsplan van minimaal 5 jaar. De overweging van de overheid is het voorkomen van achterstallig onderhoud aan gebouwen en gevaarlijke situaties aan technische systemen. In de praktijk betekent dit dat er een Meer Jaren Onderhoud Plan moet worden opgesteld voor een VvE. Dit plan is de basis voor de financiële inrichting van het reserve fonds voor de VvE. Deze MJOP moet als het eerste worden opgemaakt of de bestaande MJOP moet worden getoetst of deze nog actueel is. Aan de controle of het opzetten van het MJOP zijn kosten verbonden deze zijn eenmalig.