Een professionele VvE administratie is een must voor het besturen en beheren van Vereniging van Eigenaren.

Hoe ziet een VvE administratie er uit?
Een VvE administratie betekent niet alleen het incasseren van de maandelijkse voorschotbijdrage.
Maar er komt meer bij kijken. Misschien wel meer dan u zelf realiseert.

Wat zijn de administratieve – en financiële taken die wij u uit handen nemen:

 • het organiseren en bijwonen van een Algemene ledenvergadering, dat wil zeggen het verzorgen van alle stukken (o.a. uitnodigingen, machtigingen, stembiljetten en presentielijst)
 • het notuleren, het uitwerken van de notulen en het verzorgen van de verspreiding naar de leden
 • het verzorgen van de correspondentie van de VvE
 • het archiveren van alle stukken die betrekking hebben op de VvE
 • het bijhouden van de ledenadministratie
 • het opstellen van een financieel jaarverslag, bestaande uit o.a.:
  • opstellen van een balans en exploitatie overzicht
  • een overzicht van het reservefonds
  • de financiële begroting waaruit de maandelijkse bijdrage wordt herleid
 • het incasseren van de bijdragen
 • het beheren van een crediteurenadministratie
 • het bewaken en signaleren van betalingsachterstanden en - als het nodig is - het nemen van rechtsmaatregelen (uiteraard altijd in overleg met de Vereniging)
 • het beheren van de VvE bankrekeningen
 • het verstrekken van de jaarstukken aan een kascontrolecommissie en het geven van toelichting hierop
 • het bestuur adviseren over financiële zaken

Wij werken verder met een speciaal voor Verenigingen van Eigenaars ontwikkeld financieel pakket, dat alle processen binnen een VvE ondersteunt.

U kunt de volledige VvE administratie aan ons overlaten.

Meer weten?
Wij vertellen u graag meer! Bel ons of vul het onderstaande 3 stappen plan in.

VVE serviceIn 3 stappen uw VVE beheer geregeld

1

Van start gaan

Geef de gegevens van uw appartementen complex door.

2

Pakket bepalen

Geef zelf aan welke diensten u van ons wilt afnemen.

3

Afspraak maken

We maken een afspraak op een tijdstip dat u uitkomt.