Per 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Dit houdt in dat VvE's met een centraal blokverwarmingssysteem nu onder deze wet vallen en daarmee worden aangemerkt als warmteleverancier.
In het voorjaar van 2015 komt er een wetswijziging waarbij de VvE's met gebouw gebonden centrale blokverwarming, uit te zonderen van de verplichtingen van een warmteleverancier.

De VvE is nog wel verplicht om een warmteafrekening per jaar per appartement op te stellen en af te rekenen.

Op basis van het voorgaande hebben wij het Excellent CV pakket voor u.

Dit pakket bestaat o.a. uit alle taken van het Excellent pakket en wordt uitgebreid met de volgende taken:

  • het administreren van de warmteafrekening
  • het geven van technisch advies aan de VvE voor warmteregistratie systemen
  • het technisch advies geven bij uitval en back-up warmteleveringssystemen
  • het beoordelen van de energie systemen

Meer weten?
Wij vertellen u graag meer! Bel ons of vul het onderstaande 3 stappen plan in.

VVE serviceIn 3 stappen uw VVE beheer geregeld

1

Van start gaan

Geef de gegevens van uw appartementen complex door.

2

Pakket bepalen

Geef zelf aan welke diensten u van ons wilt afnemen.

3

Afspraak maken

We maken een afspraak op een tijdstip dat u uitkomt.